Wydarzenia


09.2020

Kancelaria Doradcza Szmurło Sp. z o.o. w Białymstoku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019

Kancelaria Doradcza Szmurło Sp. z o.o. to Efektywna Firma 2019 Kancelaria Doradcza Szmurło Sp. z o.o. w Białymstoku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2016- 2017 r. osiągnął w jej przypadku poziom 10,2 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2019. Kancelaria działa na polskim rynku usług doradczych od 30 maja 1995 roku. Obchodzi więc 25-lecie. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie amerykańskiego prawa imigracyjnego (kilkuletnia praca w amerykańskiej kancelarii prawnej w Nowym Jorku) oraz w dziedzinie pozyskiwania
funduszy unijnych. Jej doświadczenie w kwestiach europejskich potwierdzone jest licznymi akredytacjami wydanymi, mi. in. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Legitymuje się międzynarodowym certyfikatem "Certified
Management Consultant"(CMC) - certyfikowany doradca do spraw zarządzania.

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych. Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej. Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania. Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma. Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej. Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca. Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł. Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów. Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.


06.05.2020

15 maja 2020 roku obchodzimy 25. rocznicę powstania Kancelarii.

Dziękujemy wszystkim Klientom za wieloletnią współpracę.


21.01.2019

Gepard Biznesu 2018

Z satysfakcją informujemy, że nasza Kancelaria otrzymała wyróżnienie za dynamiczny rozwój w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, przyznawany przez Instytut Europejskiego Biznesu.

 


01.12.2018

Mocna Firma Godna Zaufania 2018

Zostaliśmy wyróżnieni w ramach VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018


25.03.2019

Efektywna Firma 2018

KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO otrzymała tytuł Efektywna Firma 2018.

Organizatorem rankingu jest Instytutu Europejskiego Biznesu w Warszawie.


25.01.2018

Efektywna Firma 2017

KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO otrzymała tytuł Efektywna Firma 2017.

Organizatorem rankingu jest Instytutu Europejskiego Biznesu w Warszawie.


12.10.2017

Efektywna Firma 2016

KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO otrzymała tytuł Efektywna Firma 2016.

Organizatorem rankingu był Instytutu Europejskiego Biznesu w Warszawie.


12.12.2012

Wyróżnienie PULSU BIZNESU dla prezesa zarządu Spółki

Otrzymaliśmy wyróżnienie przyznawane przez Puls Biznesu w Rankingu 500 Menedżerów.Więcej na: Strefa Biznesu27.02.2007


Konferencja "Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw"

Przedstawiciele Spółki brali udział w konferencji "Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw", która odbyła się dn.27.02.2007r.. Konferencji patronowało Ministerstwo Gospodarki.


20.10.2006r

Misja gospodarcza z Białorusi

W dniu 20.10.2006r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z uczestnikami misji gospodarczej Mińskiego Stołecznego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na Białorusi. Do spotkania doszło w ramach uczestnictwa Mińskiego Stołecznego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców , oraz PKB w europejskiej organizacji CEA-PME zrzeszającej organizacje gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pierwsze kontakty nawiązane zostały podczas dorocznego zjazdu tych organizacji w Warszawie w listopadzie ubiegłego roku. Do Klubu przybyła 9-cio osobowa delegacja z prezesem Wladimirem Karyaginem na czele. Pomysłodawcą spotkania był Dr inż. Jerzy Szmurło.17-19.11.2005

CEA-PME Annual Meeting in Warsaw

Dr Jerzy Szmurło uczestniczył w dorocznym zjeździe European Confederation of Associations of Small and Medium-sized Enterprises ( CEA - PME ).
Podczas zjazdu Podlaski Klub Biznesu został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Konfederacji.
CEA-PME działa w 26 krajach UE, skupia ponad 500 tys. przedsiębiorstw sektora MSP.


15.11.2005

Amerykańska misja handlowa w Polsce

Delegacja miasta Białegostoku, pod przewodnictwem prezydenta Ryszarda Tura, uczestniczyła w misji handlowej w Warszawie, na zaproszenie Gubernatora Wisconsin Jima'a Doyla oraz Ambasadora USA w Polsce, Victora Ashe. W skład delegacji weszli przedstawiciele środowiska gospodarczego Podlasia. PKB reprezentował Dr inż. Jerzy Szmurło.
W hotelu Sheraton odbyło sie spotkanie z Gubernatorem Wisconsin wraz z grupą 30 reprezentantów biznesu amerykańskiego. Po południu odbyły się rozmowy delegacji Białegostoku z przedstawicielami przedsiębiorców i władz stanowych Wisconsin i siostrzanego miasta partnerskiego Białegostoku, Milwaukee.
Wieczorem delagacja Białegostoku uczesniczyła w przyjęciu w rezydencji Ambasadora USA w Polsce.


31.05.2005

Dr inż. Jerzy Szmurło uzyskał międzynarodowy tytuł 'Certified Management Consultant'

CMC jest skrótem utworzonym z pierwszych liter terminu 'Certified Management Consultant'- certyfikowany doradca do spraw zarządzania. Tytuł ten oznacza, że osoba, której on przysługuje przeszła pomyślnie przez procedurę certyfikacyjną zorganizowaną przez zawodową organizację konsultantów, członka Międzynarodowej Rady Instytucji Zajmujących się Doradztwem w Zarządzaniu (International Council of Mangement Consulting Institutes - ICMCI), Posiadacz 'professional title' CMC spełnia ściśle określone, ujednolicone w skali międzynarodowej, kryteria dotyczące jego etyki w wykonywaniu zawodu, jego wiedzy i kompetencji, niezależności oraz doświadczenia.03.12.2004

Białystok - Grodno, Konferencja Transgraniczna

Pracownicy firmy uczestniczyli w oficjalnej delagacji Białegostoku do Grodna, biorąc udział w konferencji: " Doświadczenia reform komunalnych Białegostoku w latach 1990-2004. Perspektywy wspólpracy transgranicznej Białegostoku i Grodna".
Delegacji przewodniczył prezydent Białegostoku Pan Ryszard Tur.


18.01.2005

Seminarium "Fundusze strukturalne i systemy zarządzania szansą na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa"

Spółka była współorganizatorem seminarium "Fundusze strukturalne i systemy zarządzania szansą na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa”, które odbyło się w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu (Pałac Hasbacha). W imieniu firmy, prezentacje przedstawili: mgr Tomasz Szeweluk - dyrektor ds. programów europejskich oraz mgr Tomasz Topczewski-konsultant ds. programów europejskich.

    


14-18.10.2004

Experiences of PHARE paving the way for Structural Funds in Accession Countries

Dr Jerzy Szmurło, wziął udział w konferencji zorganizowanej w Białowieży przez Podlaską Fundacje Rozwoju Regionalnego oraz PARP pt: "Experiences of PHARE paving the way for Structural Funds in Accession Countries"