Dr Jerzy Szmurło, CMC - prezes zarządu

Dr inż. Jerzy Szmurło, CMC jest prezesem KANCELARII DORADCZEJ SZMURŁO sp. z o.o. od dnia jej powołania czyli od 15 maja 1995 roku (została założona jako polsko-amerykańska spółka joint venture). Uzyskał wiele niezbędnych do działalności na rynku doradztwa gospodarczego akredytacji i certyfikatów "Akredytacje". Przygotował lub nadzorował wiele projektami z programów PARP, SAPARD, PROW, RPOW, POKL, w ramach Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy oraz ARR. (klienci)
Wcześniej pracował jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Politechnice Białostockiej (brał udział w programie rządowym (Techniki Ochrony Powietrza PR-9, udział w przygotowaniu patentu) oraz Kancelarii Prawnej Zawisny & Zawisny, P.C. w Nowym Jorku (USA).

Dr inż. Jerzy Szmurło, CMC jest członkiem Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych w Polsce, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego w Warszawie, Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, założycielem i honorowym prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej w USA. Był założycielem i wiceprezesem Sądu Arbitrażowego przy PKB. Pełnił funkcję nadzorcy sądowego prowadzącego postępowania układowo-naprawcze (lista prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, Nr A. 0165/6/01). Wykształcenie: Politechnika Białostocka, Studium Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich PB, Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania PB, Hudson College (USA), Saint John's University (USA), NW University (USA), Uniwersytet Warszawski, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie.

Dr inż. Jerzy Szmurło posiada certyfikat CMC (Certified Management Consultant) - certyfikowany doradca do spraw zarządzania. Tytuł ten oznacza, że osoba, której on przysługuje przeszła pomyślnie przez procedurę certyfikacyjną zorganizowaną przez zawodową organizację konsultantów, członka Międzynarodowej Rady Instytucji Zajmujących się Doradztwem w Zarządzaniu (International Council of Management Consulting Institutes - ICMCI), Posiadacz "professional title" CMC spełnia ściśle określone, ujednolicone w skali międzynarodowej, kryteria dotyczące jego etyki w wykonywaniu zawodu, jego wiedzy i kompetencji, niezależności oraz doświadczenia.


Więcej... Who is Who w Polsce