Działanie 1.3 Pożyczki dla przedsiębiorstw usługowych


Pożyczka Rozwojowa Przedsiębiorcze Podlaskie


Termin naboru:nabór w trybie ciąłym

Typy projektów

  1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług, w tym np.: rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług, dokonanie zasadniczych zmian w sposobie ich świadczenia, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług.
  2. Inwestycje dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych:
    • wdrażanie, rozbudowa i unowocześnienie systemów informatycznych. Wspierane procesy informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych, wspomagać będą bieżącą działalność firm (B2E). Przykładowe projekty to wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności, nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu, stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi;
    • operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na TIK (e-biznes) – przez zakup sprzętu, oprogramowania, usług doradczych umożliwiających wprowadzenie nowej e-usługi, wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C), sprzedaż produktów i usług w internecie;
    • zastosowanie TIK w rozwoju i poprawie efektywności działalności m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych.


Typ beneficjenta

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Maksymalny poziom wsparcia

Minimalna kwota pożyczki: 30 000 zł, maksymalna kwota pożyczki: 1 mln zł
Wkład własny pożyczkobiorcy min. 7,5%
Maksymalny okres finansowania: 60 miesięcy
Oprocentowanie: 2,35%, pożyczka udzielana na zasadach pomocy publicznej

© 2020 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka prywatności