Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwachTyp projektu: Wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym


Termin naboru: brak przewidzianych naborów w 2020 r.

Wzrostowi konkurencyjności sektora MŚP ma służyć wsparcie szeroko rozumianych innowacji, obejmujących wdrożenie nowych produktów, procesów, sposobów organizacji i marketingu. Poziom i formy wsparcia będą dostosowane do rodzaju działalności przedsiębiorstw i związanego z nią poziomu ryzyka.

Projekty będą miały na celu wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.: rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów, dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów, inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Priorytetowym obszarem oddziaływania będą przedsiębiorstwa wykazujące najwyższą konkurencyjność i innowacyjność. Wspierane będą przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym.

Typ beneficjenta
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Maksymalny poziom wsparcia
a) 70% – mikro i małe przedsiębiorstwa
b) 60% – średnie przedsiębiorstwa.

1.3 Kryteria zatwierdzone.pdf

1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.pdf

© 2020 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka prywatności