REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY z PUP

Podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą mogą zostać zrefundowane koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Kwota refundacji: 36 900 PLN.

Aktualnie brak naboru.

Przeznaczenie otrzymanych środków:

Więcej informacji na stronie PUP Bialystok ( kliknij )

Oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowaniu wniosku.