25 000 zł - REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY z PUP

Podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą mogą zostać zrefundowane ze środków Funduszu Pracy koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Nabór wniosków od 15 stycznia do 28 lutego 2018 roku.



Projekt „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)"
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020)


Nabór wniosków na Refundacje kosztów wyposażenie stanowiska pracy - od dn. 15 stycznia 2018r. do dn. 28 lutego 2018r.
Kwota refundacji - 25 000 zł.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zakwalifikowanych do profilu pomocy I lub profilu pomocy II, należących do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Wysokości refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości nieprzekraczającej 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

PRZEZNACZENIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW:



WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE PUP Bialystok ( kliknij )

Oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowaniu wniosku



* Istnieje możliwość współpracy przy realizacji wniosków "na odległość" czyli za pośrednictwem internetu. Wydrukowany gotowy projekt prześlemy pocztą.

© 2018 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...